Dai Lettori     

Scritti

Riceviamo  (abbiamo omesso l'indirizzo per la privacy se volete mettervi in contatto con l'autore inviate una e-mail al webmaster che la girer all'interessato) e pubblichiamo :

 Prendendo spunto dal testo scritto dalla signora Marta Martinez Ambrosini e che tratta la questione della comunit italiana che si trova a Tacuarembo (Repubblica dell' Uruguay) vorrei esprimere un parere sulla situazione generale dei cittadini italiani all' Estero. Tra l' altro faccio i miei complimenti alla signora Martinez Ambrosini che ha esposto molto bene il problema. Credo che la questione di Tacuarembo sia solo una piccola parte di una pi estesa e complessa situazione di disagio. Questo disagio dovuto ad un PROBLEMA STRUTTURALE DEL NOSTRO PAESE, che per molti versi PARADOSSALE. Infatti, in Italia si pensa pi all'immigrato che non all' emigrato.
Mi spiego meglio.
Oggi, molte strutture del nostro Paese si affannano a fare delle politiche di integrazione degli stranieri vengono in Italia ma, al contempo, non hanno la stessa capacit (e n solerzia) di affrontare la questione dei cittadini italiani che sono andati a vivere all' Estero. Il caso di Tacuarembo uno dei tanti di cui ho sentito. La signora Martinez Ambrosini ha denunciato il fatto che la comunit italiana venga chiamata solo "quando si ha bisogno del voto". La denuncia fondata e c' di pi.  Infatti, ci sono italiani all' Estero che NON SONO NEMMENO IN CONDIZIONE DI VOTARE! Di queste situazioni ho sentito molto e ci non bello perch per quegli italiani che stanno all'Estero e che si trovano in queste situazioni diventa pi difficile sia mantenere i rapporti con il Paese d'origine e sia trasmettere il patrimonio culturale ai propri discendenti. Trovo giusta l' analisi della signora Martinez Ambrosini. Associazioni come la vostra sono quindi PREZIOSE perch aiutano gli italiani all' Estero a mantenere salde le proprie radici.
Mi congedo ed invio a voi alcune mie poesie.
Quella intitolata "Yggdrasill" ha un' epigrafe che un pezzo dell' Edda poetica e che in italiano suona cos: "Un frassino s' erge/ Yggdrasill lo chiamano / alto tronco e lambito/ d'acqua bianca d'argilla/ di l vengono le rugiade/ che piovono nelle valli/ sempre s' erge verde/ su Urdarbrunnr".
Quella con i punti di domanda ha in realt un titolo scritto in greco, con a fianco la traduzione in italiano.
Quella intitolata "Voto in Magnificat" una preghiera alla Vergine Maria che dedicata anche ai miei congiunti che stanno all' Estero.
Cordiali saluti
ANTONIO GABRIELE FUCILONE
RONCOFERRARO (MANTOVA)

 

U LAMENTU P GHJUSEPPU CERNECCA

Nel fosso s, diss el, de Malebranche,
l dove bolle la tenace pece,
non era ancora giunto Michel Zanche,

che questi lasci il diavolo in sua vece
nel corpo suo, ed un suo prossimano
che l tradimento insieme con lui fece.

Ma distendi oggimai in qua la mano;
aprimi li occhi. E io non gliel apersi;
e cortesia fu lui esser villano.

Com a vive, raggiuni...ch comu lu mondu avara avutu,
s...a scrive nt sculu nanzu...lu me bon maestru Danti...
di quest Italia...si fussi statu...affruntari avara pussutu...
de la Citt Janca...lu tiranno scorgendo...p f so li canti...
sco et coll anime autre dannate, anime piccatrici...
nt Nfernu puru di nostra terra avara avutu, p tradiscia,
a vede, ch lu diavulu si pigghiau nt sangue, quelle meretrici!

Quelle...s quelle...funu puru ch vultini mmazzari...
d Istria, di Dalmazia et di Venezia Ghjulia, li nostri fratelli...
com ellu, di Sanvincenti Ghjuseppu Cernecca,
ch f Cristu, nanzu, et lu Diacunu Santu Stefanu...et Elli...
a purt funu li petri...ch jittari cuntru ci fici...
da li so vucceri...lu tintu Ghjuvanni Motika nt so guerra...
pi tinta ancora...et ch da la bucca ci rubbau loru...
et jocu ci ficiru de lu capu...et ellu manciari fici a la terra!

Ma peggiu! S...assai ch vultini abbanniari...pocu a nuutri...
di questu martiriu et di questu martire...et dautri...
da l Istoria et da la scla, com unu calancuni di mari...
ch d acqua lorda f, comu d elli cori, di quelli taliani...
et eiu, Antone Gabriele...figghiu dAdolfu, d elli mi vargognu...
ch a tradiscia funu puru...d elli et me fratelli, esuli istriani!

Com elli...ch nt nomu de lu libbiru pensero...
ma marrani...p quella pggina d Istoria levari...
cuntru quelli nnucenti...dui volte ficiru quellu scheleru...nuru...
comu chiaghi et d Italia novo cascari...
eiu...nt Nomu di Diu...n s p questu sculu...
et n p quellu nanzu...n fui...p ellu et p l autri...
comu San Fabianu saraghju, p la veritati, un anghjulu...
in questa mio vece vogliu...p ghjusti f nuutri!

S sicuru...ch ellu oghje...intra li Santi...h comu mpurtanti...
comu dumani sar...p n f st li ghjusti nt scanti!

 

 

LA DISPUTA SU GALILEU GALILEI

Grandissima...
mi par linezia...
di coloro che vorrebbero che Iddio avesse fatto luniverso...
pi proporzionato alla piccola capacit del lor discorso.

Come cognito...s nt penser novo,
ellu, Galileu doctor Galilei,
ch come so jucari fici Culommu coll ovo,
contra onne suspizione, melior...
di capu assai s adopr et sanza timor;

pi, si le so vesti pur ebbenu,
d ellu...contra ficiru a la Matri de le Trib, l mini...
Dodeci, come lApostuli, ch fubbenu,
sceveri si anche nt cor...voti di sali,
ch l Ignorantia serva fubbe et druda di Mali;

ma inspir...di Celu s larcano et scopre ancora,
ch nt domo di Pisa...induve di Boulogne Ghjuvanni...
beddu fici, per Nostru Signuri, addumari, in naca ch fubbe,
ch in di quelli unu...per a vena lanni,
ch n fici ellu lo mover...da l Oblo pistiari...
di quellu forse, come volle Diu, su lo penser...
per vechju lo copre levare...in bono voler!

Ma si a vive...avissi oghje...et noi cunnosce...
a d ellu...avara in crapa...
si in studi pur...l mo et in liri...
ch parl n vle co lo Papa!

S sara...come lo pueta Francescu Maria...
come Voltaire et filsofu invero cunnusciutu...
a pichj di questa marmaglia le palme avara!
 

 

U CAMINU D U SANTU GRAAL

Da Ghjerusalemme...comu p purt...fici d Arimatea Ghjuseppu...
ch di Ghjes...la Cena o Santu lu So Sangue...cugghu...
p l mini salv...quandu muru...et p vul di Diu...
si n h micca in Alba...o nt Gallia o nt Cicilia...
induve st lu Santu Graal p...com in Ispagna o in Apulia?

Arcan tantu s...unu piattu...o sacru unu bichjere...
esse poti...et p oghje...comu da Varagine...fici nt Legenda...
Ghjacumu, lu scrivanu, p lu spadaccino et lu cavaliere...
co lu cavallu...et p lu viddanu...in cerc fici accenda...
comu puru lu Papa et l mini di carte...
a vena...ch quellu vultini li condottieri et laiaccinu Buonaparte!

Comu p oghje, st poti in Bari...in misteriu nt castellu...
o in Rennes Chteau...o in Montserrat...s nt cunventu...
o nt ghjesgia di Rosslyn, induve f cunniscenza, Quellu...
comu nt ghjesgia di San Lurenzu in Roma...com unu ventu...
ch s zifuleti in quell autra di Mantova...pria...
comu da Montsgur...p Altare...a Ghjenuva...in Sant Andria!

Esse p unu bichjere o lu So Sangue...
ma ancu...di Spiranza...et d Amuri...
n p esse la Via...p scopre Quellu...
ch ci desi Cristu...murennu nt duluri...
su la Cruci et lu So Resurgěre?

Forse...si Quella a secutare...l mo avar,
p fora f lu piccatu, lu diavule et la Morti,
nanzu Diu, ch Quellu h, a vede sar!

Si ad esse...Questu avissi...p la Viritati et la Palora...
s questi palori...si bonu h l mo...
a diri...avara sempri...et puru camora:

A ringraziavvi! S a diri eiu avaraghju...
a Voi Cristu... p quest Amuri...ch me lu cori stringhje...
p questu duluri...ch aviste...com eiu aghju...
a lu Celu...in Salv...p ghjunghje!
Amen.YGGDRASILL

Ask veitk standa,
heitir Yggdrasill
hr bamr, ausinn
hvta auri;
aan koma dggvar
rs dala falla;
stendr of grnn
Urar brunni.

Di Verace Viritati! S...de la Viritati...de li Germani...li populi,
de li Santi Augustinu et Davide...nanzu nt tiempu...et di Bunifaziu...
et di Teodolinda et Carulu Magnu...et de lu burgravio...nt sculi...
comu di vena pria in Roma...comu nt Laziu,
si di Diu cunniscenza pur n ebbenu...ptini un pocu vede?

Com ebbimu noi, d Israel et di Cristu, l Eden et l arburu...
s elli, Yggdrasill chjamatu, un frassinu...et egual lu nummuru,
lu tre...co la manna, comu nt nove mondi...su li rami, ebbenu,
ch funu lfheimr, Svartlfaheimr, saheimr, Vanaheimr,
Migarr, de lu fiogu...Mspellsheimr et Jtunheimr...
et...induve f eternu lu ghjacciu...Niflheimr...co lu mmernu...
et a lu bughju in taliari...comu f puru Hel, lAde o lu Sheol...
dettu puru...p vuci di Danti...comu nt Bibbia...lu Nfernu!

Puru vi funu li sarpi et di quelli Nhggr, lu maggiuri,
ch f forse...Satan, Belfagor, Belial...lu diavule, lu tintaturi,
et l aquila bona et lu falcu...cuntru quellu...
suttu quest arburu...et supra...comu le tre fonti...
di Mimir, p la sapientia, et, co le norne, di Urr, p vive f quellu,
et di Hvergelmir...ch fici lu Danubbiu, lu Po, lu Nilu et lu Fitalia,
comu lu Gange, lu Mississippi, lu Paran et, intra Bastia et Corti,
lu Tavignanu...comu lu Giurdanu...p fora tene la Morti!

Et tre...comu lu Patri, lu Figghiu et lu Spiritu Santu...
le rdiche, una p lmini...o nt crede...p d elli dei, li numi,
una p li giganti et una p lu Niflheimr...induve friddu f tantu,
funu...com Asgarr...p elli lu Paradisu...et Regnu di Lumi!

Ah...quella ghjente...comu lu celu in taliari...una Stedda...
p Quella f...in cerc...ma nt negghia...ammucciuni...
ch Diu f Quella...et questu dissi...forse nt puetica Edda...
et Odino et Loki...et Fulla et Sgaci mittu...tandu...
ma tantu Ellu, Quellu Veru, ci dissi...
com a lu cantu de lu jaddu doru et a lu sonu di cornu...
ch a vena avar...Ragnark, l Apucalissi!

P Ulfila...si n truvau pur in Ellu...lu Bon Diu...
et p li Santi...ch Ghjusti ci desiru li Palori,
p elli, li Germani, mini de lu nordu, Luci f nt Vattu...
ch nt so case nascu Ghjes Bambinu, Pani Novu et Novu Vinu,
p lu Santu Caminu...cumplet...et d elli cerc...lu Divinu!

Comu nostri...l mo, lu Liuni, lu Vitellu et lAquila...
ch puru nutr Quelli...di Nostru Signuri...Manu et Bucca...
esse ptini...Dinn, Dvalinn, Duneyrr et Durarr...
li quattru cervi...s nt Luci...ch sempri abbaglia...
di questarburu...in manghj...ch ficiru urtaglia?

 

OTTAVARIU DI R CARLU I

INIZIU

Di Roma, di Custantinopoli et di Canterbury...comu lautri...
da lu vintitr de lu misi di ghjennaghju...a lu trenta...
onne ghjornu a preg lmini ch bbianu sempri:
A Nomu di lu Patri, di lu Figghiu et di lu Spiritu Santu.
Amen!

PRIMU GHJORNU

P lmini r...o maiest...et p lu Celu Santu,
di Stuarda famigghia...o bon Carlu, in am s tantu,
ch a preg bbiate...p San Paulu et so Suredda,
la Ghjesgia di Roma, comu p lu Papa, et p lautri cristiani,
lu Nostru Signuri, co li Santi et la Virgini Bedda.

SECONDU GHJORNU

Comu su lu Paisi vostru, ch da Turinu,
da Chiazza Statutu, cuntru Diu et lu parrinu,
tintu lu ventu et russu...s vena su lu nostru...peggiu pare...
quellu...comu da la terra...landanu faciti...da lu mare.

TERZU GHJORNU

Ch maritu puru fuste...et patri,
ch da quellu ventu a protegĕre bbiate...
onne famigghia oghje...ch una matri...
com unu patri...bbianu li ziteddi...
comu Ghjes ebbe Ghjuseppu et Maria,
Santa...la Stedda de li steddi.

QUARTU GHJORNU

S...ch voi puru...co lu capu nt vrazza...aveste cunnusciutu...
quandu a nchianari moveste nt Celu...
ch ghjudici faci quellu...lempi mini...
ch a levari da la Veritati s bbiate lu velu.

QUINTU GHJORNU

Ch nt paisi dAltare...a Santu Roccu...una jamma,
quella dritta...struppiari fici...et n quella manca,
com a lu vostru viscuvu Laud...una xhiamma...
cunnosce fici...quellu puru di resa...comu la sera...
ch p lu Cridu Veru, cristianu, sii vostra la preghera.

SESTU GHJORNU

A preg lu Signuri...s a preg ch sate ancora...
vosco San Ghjacumu et Santu Roccu...
ch nt Francia...ci fici puru de lu r lora...
comu nt Russia...ch dmo ci faci zuccu...
sanza Diu...cuntru quellu oghje...puru comu nt scla.

SETTIMU GHJORNU

Pregate...s ancor pregate...ch n sii duluri...p la ghjente,
comu nt Calabbria, in San Petru et in San Lurenzu...
co la nivi in pass, lu viaghju...et s jancu di morti...
comu nt celu et su lu mare...co la funesta sorti.

OTTAVU GHJORNU

Pregate...s ancor pregate...et feghjate...
comu lu vechju...lmo nt ghiuvinzza...
ch coll astutia de lu jattu...sap assai abbia...
et unuri et bonitade...sanza lebbrezza.

FINALE

Sco...li Santi Roccu, Ghjacumu lu Maggiuri et Gabriele...
comu Petru et Lurenzu et Paulu...p fora tene la fiele,
Diu ad orar ch sanu lmini:
A Nomu di lu Patri, di lu Figghiu et di lu Spiritu Santu.
Amen!
 VOTO IN MAGNIFICAT

"Magnificat anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo...
quia respexit humilitatem ancillae suae."

Bedda Matri! Di Speme et di Gaudio...s come la Luna clara!
Ch Dono facistu...in Voi et di Voi...et a Voi unito il populo,
ch nunda...ad alloppiare mova et niuno cotal Gaiezza,
per ellu, ch s fubbe, et per Nostru Signuri servigio,
in s laetare ad esse h et ne l' amor s in brezza!

"Ecce enim ex hoc beatam...
me dicent omnes generationes...
quia fecit mihi magna, qui potens est et Sanctus Nomen eius...
et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum."

Ch Diu, in Ghjes...Figghiu Vostru, nosco...in so' Rivilazione...
come Fratellu Nostru, ch facistu, et Amicu,
portaste, ma da' piccati fora, et la Salvazione...
sete Voi...s di Celu Reina et di Veritate!

"Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordi sui,
deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes."

Ch in Lavanca...et intra l'Alastra...eiu n vada...
et d' Infernu...in Focu et in Ruina a tummari....
et per onne me' fratellu et surella, ibi et luntanu,
Diu orate...o Pia Serva et Reina Immacolata Nostra!

"Suscepit Israel, puerum suum, recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula."

Per il mondo...et me' sodali et me' nimici, per certo...
com' in Baptizare et in nomina...picculu Cristu...
ma intra i piccaturi, so' contra fratellu Francescu,
per l'Ara Gabriele, ch abbia Diu a pirdunari la culpa,
come de la mio stirpe...di Trinacria...et d'Abruzzi,
d' oltre Ticino...et le Colonne d' Ercole,
induve il Verrazzano et...russu di Nizza Ghjuseppu fubbenu,
si di quelle pur n cunnosce aghju invero eiu,
et accende a Voi fo una candella,
per le genti...o Maiest, Casta Maria, orate!
Amen.

 

Βησσαρίων (IL CARDINALE BASILIO BESSARIONE)

Ecce enim Occidentales Orientalesque patres...
post longissimum dissensionis atque discordie tempus,
se maris ac terre periculis exponentes,
omnibusque superatis laboribus,
ad hoc sacrum ycumenicum concilium
desiderio sanctissime unionis et antique caritatis
reintegrande gratia,
leti alacresque convenerunt.

Passio...a renovare et tristo giudicio et morte,
che da l Pretorio, agri s et duri, al Gabbat...
et su l Golgota, su la Croce a ghjunghje, mosse...
come da l Concilio...in Ferrara et in Florentia, pur invero...
che i Turchi a far in Hadrianopolis chti...ebbe l Isapostolo,
al s fatal marti di maghju, ghjornu di sangue,
ne lAnno Gratiae millequattrocentocinquantatre,
il more...ille, Basiliu Cardinal Bessarione, in pienghje di Cristu...
intra i nerbi et le spine...et ne l crudel dolere, vide;

s, a malaventura cotale, coll alma et co la carri...
et co l peculio, per remediare iusto, ibi in Italia...in spezie,
adopr...et Konstantinoupolis, Zarigrado, Custantinopoli,
Constantinopolis, Nova Roma dicta pure, su lanamnesis,
co l Gemisto Pleton et per cotestui, risorse,
come, ora s in esiglio, co patrii mini di littera pia,
da Socrate...a Platone et a Plotino, su la mimesi et la parusa,
antique port la scientia, la retorica et la maestria;

s...ibi su la terra nostra...amata et fiera,
che s in benemerentia...fe ille, la Pascha...s Vera...
de la Citt fuit...in triunfar aulento, per bona schola,
come s poscia di quella dettero i saggi...et la metessi...
a mastri Dalton, Mendeleev, Thomson, Rutherford et Bohr,
com in Sucevita, ne la picta arte, lo scopre et tractato...
cunnoscia...ne l Redentor s campa ancor!


 

ANTONIO GABRIELE FUCILONE RONCOFERRARO (MANTOVA)

Precedenti

Mantovaninelmondo99-2008
 liberatiarts